Energielabel für Solarthermie

VdZ-Heizungslabel

...einfach und schnell erstellen


Energie-efficiëntieklassen voor verwarmingstoestellen (Ecodesign / ErP-richtlijn)

Geachte klant,

 

Sinds 26 september 2015 gelden er nieuwe EU richtlijnen bij de verkoop van verwarmingstoestellen, warm waterbuffers en andere warm waterbereiders. Fabrikanten mogen de producten alleen nog produceren als zij aan de nieuwe richtlijnen voldoen. De bedoeling is om slecht presterende apparaten uit te faseren en de consument bewust te maken van energiebesparing. Voor zonnecollectoren gelden deze regels ook en moet de fabrikant ervoor zorgen dat de consument via een energielabel eenvoudig kan vaststellen hoe energiezuinig een product is.

 

Ecodesign

Ecodesign stelt een minimale energieprestatie en milieucriteria voor energiegerelateerde producten. Vanaf 26 september moeten bijvoorbeeld alle verwarmingstoestellen tot 400 kW voldoen aan de minimale rendementseisen.

 

ErP energielabel

Voor gebouw-gebonden installaties, zoals ketel en warmwaterbereiders tot 400 kW en warmwater voorraadvaten tot 2000 l, heeft de Europese Commissie besloten dat vanaf 26 september 2015 fabrikanten deze uitsluitend mogen verkopen indien de producten voldoen aan de nieuwe minimumeisen voor energieverbruik en milieubescherming. De energielabels zijn gekwalificeerd op basis van energie-efficiency van A+++ t/m G.

 

Betrokken productcategorieën:

Verwarmingsketels 

Combi ketels (verwarming en warmwater) 

Voorraadvaten 

Totaalsystemen met verwarmings- of combiketels, temperatuurregelaars e zonne-energiesystemen 

Combi ketels (type B1) < 30 kW als vervanging in een appartementsgebouw 

Warmteopwekkers tot 70 kW en voorraadvaten tot 500l moeten worden voorzien van een datasheet en een energie-efficiënte label 

 

Niet betrokken zijn:

Biomassa ketels 

Luchtverwarmingssystemen aangedreven door gas of stoom 

Warmtekrachtkoppeling (WWK) met meer dan 50 kW electrische capaciteit 

Verwarmingsketels groter dan 400 kW, warmwater voorraadvaten vanaf 2.000 l 

 

Vanaf deze datum mogen producten, die niet voldoen aan de nieuwe minimumeisen voor energieverbruik en milieubescherming, niet meer door de fabrikant in de handel worden gebracht. Fabrikanten bevestigen aan de richtlijnen te voldoen door middel van de CE-markering.

Contact

Heeft u vragen over ons product of over ons bedrijf S-Power Vertriebs- & Entwicklungs GmbH, of heeft u technische vragen? Wilt u graag meer informatie over de producten op onze website? 

Contact